پکیج های مراکز درمانی

 1. صفحه اصلی
 2. پکیج های مراکز درمانی

تعرفه ثبت نام مراکز درمانی در طب رسانه

پکیج یک ماهه

رایگان

تومان0.000

30 روز

 • ثبت مشخصات مرکز
 • ثبت موقعیت مکانی مرکز
 • درج گالری تصاویر
 • ---
 • درج تخصص و بیوگرافی
 • ---
 • فرم تماس با مرکز
 • لیست خدمات مرکز
 • درج ویدیو از مرکز
 • بیمه های طرف قرارداد
 • تاسیس تاپیک تخصصی
سفارش دهید

پکیج سه ماهه

طب رسانه

تومان25.000

90 روز

 • ثبت مشخصات مرکز
 • ثبت موقعیت مکانی مرکز
 • درج گالری تصاویر
 • زمانبندی ساعت کاری
 • درج تخصص و بیوگرافی
 • امکان ثبت وقت ملاقات
 • فرم تماس با مرکز
 • لیست خدمات مرکز
 • درج ویدیو از مرکز
 • بیمه های طرف قرارداد
 • تاسیس تاپیک تخصصی
سفارش دهید

پکیج شش ماهه

طب رسانه

تومان40.000

180 روز

 • ثبت مشخصات مرکز
 • ثبت موقعیت مکانی مرکز
 • درج گالری تصاویر
 • زمانبندی ساعت کاری
 • درج تخصص و بیوگرافی
 • امکان ثبت وقت ملاقات
 • فرم تماس با مرکز
 • لیست خدمات مرکز
 • درج ویدیو از مرکز
 • بیمه های طرف قرارداد
 • تاسیس تاپیک تخصصی
سفارش دهید

پکیج یکساله

طب رسانه

تومان400.000

365 روز

 • درج در مراکز ویژه به مدت 30 روز
 • ثبت موقعیت مکانی مرکز
 • درج گالری تصاویر
 • زمانبندی ساعت کاری
 • درج تخصص و بیوگرافی
 • امکان ثبت وقت ملاقات
 • فرم تماس با مرکز
 • لیست خدمات مرکز
 • درج ویدیو از مرکز
 • بیمه های طرف قرارداد
 • تاسیس تاپیک تخصصی
سفارش دهید