دلیل ایجاد تبخال لب و صورت و را‌ه‌های درمان آن

  1. صفحه اصلی
  2. تبخال
%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%e2%80%8c%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af

اگر شما نیز جزء کسانی هستید که گاهی تبخال می‌زنید نگران نباشید چرا‌ که بیش از نیمی از انسان‌ها این ویروس را دارند زیرا بیماری تبخال یک بیماری مسری است و به راحتی مخصوصا به کودکان منتقل می‌شود. تبخال یک عفونت عود کننده ...

بیشتر بخوانید»